TÜBİTAK

 • » Henüz Eklenmemiş

» Sonuçlanan Projeler

 • Açıklama :

     Projenin amacı, Mekanik Maça Tasarımının Ve Üretiminin yapılarak, bu sistemin plastik enjeksiyondaki kalıplarda kullanımını sağlamaktır.

     Proje sonucunda Mekanik Maça Tasarımı ve Üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan Mekanik Maça, proje sonrasındaki kalıp uygulamalarında da kullanılmıştır.

 • Açıklama :

     Projenin ilk amacı, sürekli olarak prototip damlatıcı üretimi yapabilecek bir kalıp üretilmesidir. Bunun sayesinde devamlı olarak ve hızlı bir şekilde yeni damlatıcı modelleri yaratabilecek ve olanlar üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapabilecektir. Projenin ikinci amacı ise onaylanmış damlatıcıları en düşük kurulum ve işletme maliyeti ile lateral üretebilecek sistemi yaratmaktır.

     Proje kapsamında hatların hızını belirleyen boruya çekme makinasının, projenin yapıldığı yıllarda (2004-2006) dakikada max. 200 adet damlatıcıyı boruya çekebildiği görülmüştür. Bu şartları sağlayacak kalıbın 32 gözlü (16+16) ve kalıp şeklinin ise stack (çift açınımlı) olması kararlaştırılmış ve bu şekilde yapılmıştır. Kalıbın çevrim süresi ise (kalıbın bir defa açılıp kapandığında geçen süre) 9 sn olarak hedeflenmiş ve bu hedef uygulamada da başarıya ulaştırılmıştır. Proje kapsamında denemelerin yapılabilmesi için 1 adet 200 ton kapasiteli plastik enjeksiyon makinası TÜBİTAK /

     TEYDEB desteği kapsamında satın alınmıştır. Proje sonucunda kalıbın tasarımları ve üretimi gerçekleştirilmiş, kalıbın 200 ton enjeksiyon makinasında yapılan testlerde 9 sn çevrim süresine sahip olduğu ispatlanmış ve damlatıcı sistemlerinin daha ucuz maliyetlerde kurulumu sağlanmıştır.

 • Açıklama :

     Proje, 32 gözlü ve 48 gözlü stack (çift açınımlı) kalıplar ile yuvarlak damlatıcı üretimindeki enerji giderinin fazla olması, saatlik üretim miktarının (12.500-17.000 ad/sa) günümüzdeki teknolojiye yetişememesi, üretimde kullanılan makinların özel üretim olması (200 tonluk ve strok aralığı diğer makinalara göre daha geniş enjeksiyon makinası) gerekliliği ve kalıbın bakım ve onarım işlerinin zorluğundan dolayı başlatılmıştır. Bu proje ile 64 gözlü ve tek bir yüzeye sahip plastik enjeksiyon kalıbının üretimi ve bu kalıbın 160 tonluk enjeksiyon makinasında 7-8 sn arasındaki çevrim süresinde (30.000 ad/sa) çalışması amaçlanmıştır.

     Proje sonucunda 64 gözlü yuvarlak damlatıcı kalıbı üretilmiştir. Kalıp, 8sn çevrim süresinde stabil bir şekilde 160 tonluk enjeksiyon makinasında çalıştırılmıştır. Yapılan akış testleri sonuçlarının belirlenen değerler arasında olduğu gözlemlenmiştir

 • Açıklama:

     Projenin ilk amacı, Firma bünyesinde ilk defa döner tablalı ve çift komponentli bir kalıbın imal edilmesi, Üretilen bu kalıbın kompleks bir parçayı imal edebilecek bir düzeyde olması ve verimli bir şekilde çalışması, Kalıba, sıcak yolluk sistemi adaptesinin başarılı bir şekilde uygulanması ve Firma personelini bu tip kalıpların tasarım ve üretim yöntemleri konusunda tecrübe kazanmasını sağlamak olarak sıralanabilir.

     Proje çalışmalarının sonucunda firma bünyesinde ilk defa 4 gözlü döner tablalı ve çift komponentli kapak kalıbı imal edilmiştir. Kalıp 30 sn çevrim süresinde çalıştırılmıştır. Proje kapsamında üretilen kapaklar Paşabahçe Cam Sanayi’nin 15 farklı sürahisinde kullanılmaktadır ve bu kapağın tek üreticisi BEŞOK olmuştur.

 • Açıklama :

     Ø75 boru bağlantı elemanın üretiminde kullanılan kalıplarda conta kanalını çıkaracak bir sistem olmadığı için ürün, kalıptan conta kanalı dolu birşekilde çıkmaktadır ve bu nedenle ürünün nihai halini alması için geçen süre 160-170 sn arasında olup, conta kanalını açmak için çeşitli aparatlar gerekmekte ve yaklaşık olarak her üründe 10-15 gr. malzeme gereksiz hale gelmekteydi. Yapılan proje ile mekanik maçalı plastik enjeksiyon kalıbı üretilecek olup Ø75 boru bağlantı elemanının kalıptan conta kanalı açık bir şekilde çıkması sağlanacaktı. Böylelikle üretiminde geometrik standardizasyon sağlanacak, hammadde gideri azalacak ve üretim süresi %10 civarında düşürülecektir.

      Proje sonucunda mekanik maçalı Ø75 ABOT kalıbı imalatı gerçekleştirilmiştir. Kalıp 150 saniye çevrim süresinde çalıştırılmıştır. Kalıptan çıkan ürünün ağırlığı 545 grama düşürülerek parça başına 19gram hammadde kazancı sağlanmıştır. Yapılan ölçümlerde conta kanalının geometrik standardizasyonun sağlandığı belirlenmiştir.

 • Açıklama :

     Proje kapsamında 64 gözlü ve valf-gate sıcak yolluk sistemine sahip nano yassı damlatıcı kalıbı imal edilmesi hedeflenmiştir. Kalıbın 160 ton enjeksiyon makinasında 3,5 – 4,5sn arasında ki bir çevrim süresinde sorunsuz bir şekilde çalıştırılması amaçlanmıştır.

     Proje sonucunda 64 gözlü ve her göze bir valf-gate meme gelecek şekilde kalıp imalatı gerçekleştirilmiştir. Kalıp, 160 ton enjeksiyon makinasında 3,80sn çevrim süresinde sorunsuz çalıştırılmıştır. Yapılan akış testleri sonuçlarının belirlenen değerler arasında olduğu gözlemlenmiştir