İZKA

  • » Henüz Eklenmemiş
  • » Hızlı Yassı Damlatıcı Kalıbı Ar-Ge Çalışmaları, 2011-2012
    • Açıklama : Proje kapsamında 64 gözlü ve valf-gate sıcak yolluk sistemine sahip yassı damlatıcı kalıbı imal edilmesi hedeflenmiştir.  Yassı damlatıcının birim ağırlığı 0,33gr olması amaçlanmıştır.

      Proje sonucunda yukarıdaki özelliklere sahip kalıp imal edilmiştir. Kalıp, İZKA desteği ile alınan 160 ton enjeksiyon makinasında 3,90sn çevrim süresinde başarı ile çalıştırılmıştır. Yapılan akış testleri sonuçlarının belirlenen değerler arasında olduğu gözlemlenmiştir

  • » Henüz Eklenmemiş