KALİTE POLİTİKASI

İnsana ve teknolojiye yatırım yapan çözüm odaklı yaklaşımıyla tam zamanında, yüksek kalitede, Plastik Enjeksiyon parça üretimi yaparak ilgili tarafların şartlarına  etkin cevap verebilen bir kuruluş olmayı amaçlamaktadır.

Kalıp ve plastik sektöründe sürekli gelişim ve sürdürülebilirlik  anlayışıyla teknolojiyi takip ederek kuruluşumuz;

Ulusal ve uluslararası standartta en kaliteli, verimli, güvenilir müşteri odaklı ve sektöründe geleceğin öncü firmalarından olmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda azimle ilerlemektedir.

Bu yolda ilerlerken  ;

  •    Kalite Yönetim Sistemimizi, her kademedeki tüm çalışanlarımızın iş hedeflerine katılımıyla sürekli iyileştirip geliştirerek,
  •    Müşterilerimizin geri beslemelerini değerlendirip gelişmeye açık noktalarımızı saptayıp, aynı hataların tekrarlanmasını önleyecek gerekli faaliyetleri gerçekleştirerek,
  •   Çalışanlarımızın bilgi birikimlerini işe aktarmalarını sağlamak için gerekli eğitimleri sağlayıp, yetkinliklerini artırarak,
  •    Güvenli ve yenilikçi ürünleri ilgili tarafların şartları ile bütünleştirerek, uygulanabilir şartları dikkate alarak;
  •    Çalışanlarımızın memnuniyetini artırarak, gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz .

Genel Müdür
Nihat Turan